پروژه ترجمه متن تخصصی کامپیوتر - پردازش تصویر - 4 شامل چه جزئیاتی است:

سلام. وقت بخیر

مقالاتی که به پیوست ارسال شده اند، متون تخصصی کامپیوتر  در حوزه پردازش تصویر است. بنابراین نیاز به دانش کامپیوتر نیز دارد. تنها بخش هایی که در نام فایل مشخص شده اند نیاز به ترجمه دارند. به عنوان مثال نام مقاله اول

31.az p2 bakshe 2 Basic CNN components ta p12 ta sare bakhshe 5 Applications of CNNs.pdf

است، یعنی برای این مقاله تنها ترجمه :

از P2 (صفحه 2) با عنوان Basic CNN components تا P12 (صفحه 12) تا سر بخش 5 با عنوان Applications of CNNs

کافی است و نیازی به ترجمه بخش های دیگر نیست. همچنین نیازی به ترجمه شکل ها و جدول ها نیز نیست. لطفا زمان و هزینه مورد نیاز جهت ترجمه این مقالات را اعلام نمایید.

با تشکر

نمونه متن جهت ترجمه:

AlexNet was the pioneering deep CNN that won the ILSVRC-2012 with a TOP-5 test accuracy of 84.6% while the closestcompetitor, which made use of traditional techniques instead ofdeep architectures, achieved a 73.8% accuracy in the same chal-lenge. The architecture presented by Krizhevsky et al. [14] wasrelatively simple. It consists of five convolutional layers, max-pooling ones, Rectified Linear Units (ReLUs) as non-linearities, threefully-connected layers, and dropout. Fig. 2 shows that CNN archi-tecture.بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2835 میانگین امتیاز
  • 2150
   ترجمه
  • 3520
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 687 میانگین امتیاز
  • 660
   ترجمه
  • 714
   ترجمه انگلیسی ب..
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
 • 250 میانگین امتیاز
  • 250
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز