پروژه راه اندازی یک وب پروکسی برای دسترسی به سایتهای علمی شامل چه جزئیاتی است:

سلام


اتصال به سایتهای علمی از طریق لیستی از پروکسی هایی (http proxy, web proxy, vpn) که ما به شکل دستی داخل وب پروکسی ست می کنیم، برقرار شود. 

امکان مدیریت کاربران، لیست پروکسی و سایتهای علمی وجود داشته باشد.

در صورت نیاز به توضیح بیشتر و دریافت نمونه پروکسی ها لطفا پیام دهید.

اگر بهترین روش پیشنهاد شود، امکان پرداخت مبلغ مورد نظر شما وجود دارد.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7544 میانگین امتیاز
  • 10892
   PHP
  • 0
   Python
  • 11740
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز
 • 1991 میانگین امتیاز
  • 3010
   PHP
  • 225
   Python
  • 2740
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 133 میانگین امتیاز
  • 250
   PHP
  • 0
   Python
  • 150
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز
 • 750 میانگین امتیاز
  • 0
   Python
  • 1500
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز