پروژه طراحی قالب سایت آموزشی هیدروسیویل شامل چه جزئیاتی است:

سایت هیدروسیویل سایت آموزشی عمران با رویکرد آب و محیط زیست است.

از چهار بخش اصلی دوره های آنلاین، جدیدترین مقالات آموزشی، جعبه ابزار مهندسی و محصولات تشکیل شده است.

فضای کلی کار شبیه سایت 7learn خواهد بود.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4360 میانگین امتیاز
  • 1100
   HTML
  • 7620
   CSS
  در 4 روز
 • 3560 میانگین امتیاز
  • 3710
   HTML
  • 720
   وردپرس
  • 6250
   CSS
  در 20 روز
 • 4826 میانگین امتیاز
  • 4720
   HTML
  • 4720
   وردپرس
  • 5040
   CSS
  در 5 روز
 • 2910 میانگین امتیاز
  • 2300
   HTML
  • 2890
   وردپرس
  • 3540
   CSS
  در 15 روز