پروژه طراحی خبرنامه شامل چه جزئیاتی است:

تک برگ آ4 پشت و رو که به خط تا به چارتا تا آ5 تبدیل می شود- حاوی متن و عکس می باشد- ماهانه تولید می شود- تلاش بر این است که نسخه ابتدایی بصورت تمپلت برای نسخه های دیگر شود - یک نمونه پیوست شده

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 870 میانگین امتیاز
  • 870
   طراحی بروشور
 • 680 میانگین امتیاز
  • 680
   طراحی بروشور
  در 3 روز
 • 40 میانگین امتیاز
  • 40
   طراحی بروشور
  در 2 روز
 • 1317 میانگین امتیاز
  • 1317
   طراحی بروشور
  در 8 روز