پروژه طراحی سایت شامل چه جزئیاتی است:

سلام ترجمه و مشابه سازی یک سایت به نام hdbuzz .بدلیل اینکه در ایران اطلاع رسانی درستی در مورد بیماری هانتینگتون انجام نمی شود قصد داریم تا سایتی راه اندازی کنیم مانند hd buzz

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 10651 میانگین امتیاز
  • 3560
   MySQL
  • 19198
   PHP
  • 10790
   CSS
  • 9058
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز
 • 3355 میانگین امتیاز
  • 0
   MySQL
  • 2285
   PHP
  • 8900
   CSS
  • 2235
   برنامه نویسی تح..
  در 20 روز
 • 350 میانگین امتیاز
  • 600
   MySQL
  • 100
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز
 • 2642 میانگین امتیاز
  • 1260
   MySQL
  • 1915
   PHP
  • 5310
   CSS
  • 2085
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز