پروژه طراحی سایت شامل چه جزئیاتی است:

سلام ترجمه و مشابه سازی یک سایت به نام hdbuzz .بدلیل اینکه در ایران اطلاع رسانی درستی در مورد بیماری هانتینگتون انجام نمی شود قصد داریم تا سایتی راه اندازی کنیم مانند hd buzz

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 11001 میانگین امتیاز
  • 3560
   MySQL
  • 19898
   PHP
  • 10790
   CSS
  • 9758
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز
 • 350 میانگین امتیاز
  • 600
   MySQL
  • 100
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز
 • 3355 میانگین امتیاز
  • 0
   MySQL
  • 2285
   PHP
  • 8900
   CSS
  • 2235
   برنامه نویسی تح..
  در 20 روز
 • 3478 میانگین امتیاز
  • 1260
   MySQL
  • 3235
   PHP
  • 6405
   CSS
  • 3015
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز