پروژه طراحی سایت شامل چه جزئیاتی است:

سلام ترجمه و مشابه سازی یک سایت به نام hdbuzz .بدلیل اینکه در ایران اطلاع رسانی درستی در مورد بیماری هانتینگتون انجام نمی شود قصد داریم تا سایتی راه اندازی کنیم مانند hd buzz

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 14226 میانگین امتیاز
  • 3560
   MySQL
  • 26348
   PHP
  • 13790
   CSS
  • 13208
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز
 • 10648 میانگین امتیاز
  • 1600
   MySQL
  • 7975
   PHP
  • 19445
   CSS
  • 13575
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 350 میانگین امتیاز
  • 600
   MySQL
  • 100
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز
 • 4910 میانگین امتیاز
  • 0
   MySQL
  • 5065
   PHP
  • 9560
   CSS
  • 5015
   برنامه نویسی تح..
  در 20 روز