پروژه گوینده جهت ضبط 8 الی 10 ساعت متن آموزشی بازاریابی اینستاگرام شامل چه جزئیاتی است:

حدود 40 عدد فایل متنی در قالب ورد با موضوع بازاریابی و فروش با اینستاگرام نوشته شده که بر اساس تخمین های تجربی ما حدود 8 الی 10 ساعت صوت خواهد بود.
برای اجرای آن به یک گوینده ی حرفه ای و با تجربه نیاز است تا مطلب را اجرا کند. دست گوینده برای هر نوع بداهه گویی و ویرایش در متن باز است و نیازی نیست تا متن عینا کلمه به کلمه نقل شود. اما تغییر در متن نباید منجر به حذف و کاهش ساعات مشخص شده گردد. لحن بیان باید دوستانه و صمیمانه بوده و از اجرای رسمی و اخبار گونه پرهیز شود.
شروع همکاری منوط به اجرای 2 - 3 دقیقه از متن اصلی ، و ارسال آن جهت نمونه میباشد.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2830 میانگین امتیاز
  • 2830
   گویندگی
  در 15 روز
 • 1470 میانگین امتیاز
  • 1470
   گویندگی
  در 30 روز
 • 1155 میانگین امتیاز
  • 1155
   گویندگی
  در 3 روز
 • 811 میانگین امتیاز
  • 811
   گویندگی
  در 15 روز