پروژه کد backend با لاراول شامل چه جزئیاتی است:

با سلام

کد ui یک وبسایت زده شده و تنها کد backend باقی مونده که باید با لاراول زده بشه.

در صورت موافقت index ui فرستاده میشه

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 25892 میانگین امتیاز
  • 4200
   Laravel
  • 42598
   PHP
  • 29979
   CSS
  • 26794
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز
 • 17628 میانگین امتیاز
  • 6650
   MySQL
  • 24007
   PHP
  • 15673
   CSS
  • 24184
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 13204 میانگین امتیاز
  • 13340
   Laravel
  • 7790
   MySQL
  • 20620
   PHP
  • 6450
   CSS
  • 17820
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 11812 میانگین امتیاز
  • 0
   Laravel
  • 10750
   MySQL
  • 18250
   PHP
  • 18250
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز