پروژه کد backend با لاراول شامل چه جزئیاتی است:

با سلام

کد ui یک وبسایت زده شده و تنها کد backend باقی مونده که باید با لاراول زده بشه.

در صورت موافقت index ui فرستاده میشه

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 26055 میانگین امتیاز
  • 34844
   PHP
  • 20179
   CSS
  • 23144
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز
 • 13829 میانگین امتیاز
  • 6650
   MySQL
  • 16708
   PHP
  • 15073
   CSS
  • 16885
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 13204 میانگین امتیاز
  • 13340
   Laravel
  • 7790
   MySQL
  • 20620
   PHP
  • 6450
   CSS
  • 17820
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Laravel
  • 0
   MySQL
  • 0
   PHP
  • 0
   CSS
  در 5 روز