پروژه کد backend با لاراول شامل چه جزئیاتی است:

با سلام

کد ui یک وبسایت زده شده و تنها کد backend باقی مونده که باید با لاراول زده بشه.

در صورت موافقت index ui فرستاده میشه

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 15039 میانگین امتیاز
  • 20494
   PHP
  • 7979
   CSS
  • 16644
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز
 • 9024 میانگین امتیاز
  • 11440
   Laravel
  • 3490
   MySQL
  • 14420
   PHP
  • 2550
   CSS
  • 13220
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 1476 میانگین امتیاز
  • 0
   Laravel
  • 1000
   MySQL
  • 2180
   PHP
  • 2250
   CSS
  • 1950
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز
 • 1457 میانگین امتیاز
  • 380
   Laravel
  • 750
   MySQL
  • 2635
   PHP
  • 1030
   CSS
  • 2490
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز