پروژه کد backend با لاراول شامل چه جزئیاتی است:

با سلام

کد ui یک وبسایت زده شده و تنها کد backend باقی مونده که باید با لاراول زده بشه.

در صورت موافقت index ui فرستاده میشه

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 15039 میانگین امتیاز
  • 20494
   PHP
  • 7979
   CSS
  • 16644
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز
 • 11684 میانگین امتیاز
  • 11440
   Laravel
  • 7790
   MySQL
  • 18720
   PHP
  • 4550
   CSS
  • 15920
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 3312 میانگین امتیاز
  • 0
   Laravel
  • 750
   MySQL
  • 6250
   PHP
  • 6250
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز
 • 1931 میانگین امتیاز
  • 0
   MySQL
  • 3713
   PHP
  • 173
   CSS
  • 3840
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز