پروژه کد backend با لاراول شامل چه جزئیاتی است:

با سلام

کد ui یک وبسایت زده شده و تنها کد backend باقی مونده که باید با لاراول زده بشه.

در صورت موافقت index ui فرستاده میشه

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 15039 میانگین امتیاز
  • 20494
   PHP
  • 7979
   CSS
  • 16644
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز
 • 13204 میانگین امتیاز
  • 13340
   Laravel
  • 7790
   MySQL
  • 20620
   PHP
  • 6450
   CSS
  • 17820
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 4054 میانگین امتیاز
  • 1000
   MySQL
  • 6008
   PHP
  • 3223
   CSS
  • 5985
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 3940 میانگین امتیاز
  • 500
   Laravel
  • 5200
   MySQL
  • 5280
   PHP
  • 4780
   برنامه نویسی تح..
  در 7 روز