پروژه دسته بندی مشتریان خاص شامل چه جزئیاتی است:

مراحل پروژه: 

1) طبقه بندی مشتریانی که نیاز به خریدهای خارجی (تکی یا با تعداد کم مثل تک نسخه در زمینه بهداشت و درمان) دارند.

2) انواع کارهایی که برای خرید خارجی خود بایستی انجام دهند.

3) مشکلات و دردسرهایی که برای خرید و دریافت هر یک از این محصولات دارند.

4) چه خدمات بکر و مرتفع نشده ای در حال حاضر می توان به آنها داد.


توجه داشته باشید که مبلغ کل پروژه برابر با 400 هزار تومان می باشد که در چهار مرحله 100 هزارتومانی پرداخت امن می شود و درصورت تایید کارفرما، برای مرحله بعد پرداخت امن صورت می گیرد.

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تجزیه و تحلیل ک..
  در 20 روز
 • 63 میانگین امتیاز
  • 190
   تحقیقات بازار
  • 0
   طرح کسب و کار
  • 0
   مدیریت پروژه
  در 20 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تجزیه و تحلیل ک..
  • 0
   طرح کسب و کار
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تحقیقات بازار
  • 0
   تجزیه و تحلیل ک..
  • 0
   طرح کسب و کار
  در 10 روز