پروژه ترجمه مدیریتی شامل چه جزئیاتی است:

یک متن 4000 کلمه ای با موضوع مدیریت که نیازمند ترجمه از انگلیسی به فارسی است.
نمونه ای از متن در فایل زیر ارائه شده. مدت زمانی که در نظر گرفته شده برای تحویل کار 12ساعت هست.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7062 میانگین امتیاز
  • 8860
   ترجمه
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 236 میانگین امتیاز
  • 236
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1668 میانگین امتیاز
  • 1668
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 687 میانگین امتیاز
  • 660
   ترجمه
  • 714
   ترجمه انگلیسی ب..