پروژه ترجمه مدیریتی شامل چه جزئیاتی است:

یک متن 4000 کلمه ای با موضوع مدیریت که نیازمند ترجمه از انگلیسی به فارسی است.
نمونه ای از متن در فایل زیر ارائه شده. مدت زمانی که در نظر گرفته شده برای تحویل کار 12ساعت هست.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7062 میانگین امتیاز
  • 8860
   ترجمه
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 900 میانگین امتیاز
  • 900
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 50 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 100
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 427 میانگین امتیاز
  • 400
   ترجمه
  • 454
   ترجمه انگلیسی ب..