پروژه طراحی وب سایت برای یک موسسه اموزشی شامل چه جزئیاتی است:

طراحی وب سایت خبری با وردپرس یاhtml که در این سایت قابلیت ایجاد خبر ، گالری عکس ،ایجاد دوره ای آموزشی و ایجاد فرم 

، معرفی دوره های آموزشی و غیره را داشته باشد

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3933 میانگین امتیاز
  • 1500
   HTML
  • 2800
   وردپرس
  • 7500
   CSS
  در 15 روز
 • 9791 میانگین امتیاز
  • 13950
   HTML
  • 7445
   وردپرس
  • 7979
   CSS
  در 5 روز
 • 9083 میانگین امتیاز
  • 5666
   HTML
  • 13078
   وردپرس
  • 8505
   CSS
  در 10 روز
 • 8615 میانگین امتیاز
  • 9530
   HTML
  • 7415
   وردپرس
  • 8900
   CSS
  در 20 روز