پروژه بازی موبایل Real Time شامل چه جزئیاتی است:

پروژه بازی سازی Shooter Real TIme Online


آشنایی بازی زبان برنامه نویسی آنلاین و سیستم برنامه نویسی نتورکینگ و یونیتی 

آشنایی باسبکShooter Real TIme Online

زبان برنامه نویسی ترجیحا (NODE.Js - Socket IO)

آشنایی با یونیتی مزیت محسوب میشود .

زمان پروژه  یک ماه 

زمان محدود .


بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 500 میانگین امتیاز
  • 500
   Unity 3D
  در 30 روز
 • 753 میانگین امتیاز
  • 1280
   Node.js
  • 980
   برنامه نویسی تح..
  • 0
   Socket IO
  در 30 روز
 • 500 میانگین امتیاز
  • 0
   Unity 3D
  • 1500
   برنامه نویسی تح..
  • 0
   Socket IO
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز