پروژه اپلیکشن شبیه روبیکا شامل چه جزئیاتی است:

اپلیکشن باید اینگونه عمل كنه که ما از اپلیکشن یک اسپرایت و یایک عکسرا به سرور میفرستیم 

و سرور با توجه به آن عکس یک مدیا یی را برای دیوایس ارسال میکند .

برای هر کلیپ یک نوع اسپرایت خاص وجود دارد که برنامه نویس تحت نت ما باید عملیات ارسال اسپرایت از طریق Ar به سرور و برگشت مدیا را انجام دهد .اپلیکشن ساخته شده است قسمت عملیات سرور را باید انجام شود

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

اولین نفری باشید که برای این پروژه پیشنهاد ارسال می کند