پروژه مترجم مسلط به کردی شامل چه جزئیاتی است:

نیازمند یک نفر مترجم مسلط به زبان کردی میباشیم 


مورد ترجمه توریست ، سیاحتی و درمانی و پزشکی 


حجم کار در حد ۴۰۰۰ کلمه یا بعبارتی ۱۰-۱۵ صفحه 


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 520 میانگین امتیاز
  • 520
   مقاله نویسی
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  • 0
   ترجمه
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  • 0
   ترجمه
  در 1 روز