پروژه نوشتن مقاله به زبان فرانسه شامل چه جزئیاتی است:

3 پروژه برای این بخش در نظر گرفته شده است:
1. نوشتن 5 جمله ی شرطی با استفاده از Si
2. نوشتن 5 جمله ی شزطی با استفاده از quand
3. نوشتن یک مقاله در حدود 40 یا 50 کلمه با این موضوع: باید فرض کنید که در حال تغییر منزل خود هستید، به یک دوست نامه مینویسید که من در حال نقل مکان به جای جدیدی هستم و از زمان های مختلف و گرامر های مختلف به صورت دقیق باید در این مقاله استفاده شود.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  • 0
   ترجمه فرانسه به..
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  در 3 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 100
   ترجمه فرانسه به..
  • 100
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  • 0
   ترجمه فرانسه به..
  در 5 روز