پروژه ترجمه متن فارسی کاتالوگ به زبانهای انگلیسی، روسی، عربی شامل چه جزئیاتی است:

سلام

مطالب فارسی برای کاتالوگ داریم که می خوایم به زبانهای انگلیسی، روسی و عربی ترجمه کنیم. از دوستانی که تجربه ترجمه متون فارسی به این زبانهارو دارند دعوت به همکاری می کنیم.

در مورد قیمت هم توافق انجام میدیم

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2378 میانگین امتیاز
  • 5759
   ترجمه
  • 1276
   ترجمه فارسی به..
  • 100
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 1790 میانگین امتیاز
  • 1790
   ترجمه فارسی به..
  در 2 روز
 • 448 میانگین امتیاز
  • 448
   ترجمه
  در 1 روز
 • 801 میانگین امتیاز
  • 801
   ترجمه
  در 15 روز