پروژه ساخت بک لینک برای چهار کلید واژه انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

سایت مورد نظر مربوط به یک اپلیکیشن انگلیسی زبان است که تازه تاسیس است. این پروژه مربوط به ساخت تعدادی بک لینک با کیفیت دارای متن انگلیسی مرتبط به اپلیکیشن و چهار کلید واژه اصلی است که در سایت های معتبری منتشر شوند. (حداقل ۵ عدد)


کلید واژه های مربوطه:

time clock

hours tracker

work log

time sheet


تصریح شده 02 بهمن 1397 09:26

با توجه به اینکه این پروژه مربوط به SEO با کلید واژه ها و متن انگلیسی ست، لطفا در صورتی پیشنهاد بدهید که تجربه و نمونه های قابل ارایه Backlink به زبان انگلیسی را داشته باشید.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 8175 میانگین امتیاز
  • 10450
   SEO
  • 5900
   تبلیغات
  در 3 روز
 • 5507 میانگین امتیاز
  • 5507
   SEO
  در 7 روز
 • 400 میانگین امتیاز
  • 400
   SEO
  • 400
   تبلیغات
  در 30 روز
 • 400 میانگین امتیاز
  • 400
   SEO
  در 45 روز