پروژه طراحی کاتالوگ برای محصول نرم افزاری شامل چه جزئیاتی است:

طراحی یک کاتالوگ برای محصول نرم افزاری به تعداد 8 تا 10 صفحه بروشور. 

خلاقانه و ساده

عکس های مناسب هر بخش کاتالوگ

ساخت دیزاینی مناسب با گروه هدف نرم افزارپروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1783 میانگین امتیاز
  • 2210
   طراحی بروشور
  • 1660
   طراحی کاتالوگ
  • 1480
   طراحی پوستر
  در 10 روز
 • 1073 میانگین امتیاز
  • 1750
   طراحی بروشور
  • 480
   طراحی کاتالوگ
  • 990
   طراحی پوستر
 • 746 میانگین امتیاز
  • 1317
   طراحی بروشور
  • 400
   طراحی کاتالوگ
  • 0
   فرمت و طرح بندی
  • 1267
   طراحی پوستر
  در 10 روز
 • 287 میانگین امتیاز
  • 300
   طراحی بروشور
  • 550
   طراحی کاتالوگ
  • 0
   فرمت و طرح بندی
  • 300
   طراحی پوستر
  در 10 روز