پروژه ترجمه ۵ صفحه از یک مقاله شامل چه جزئیاتی است:

سلام 

از ابتدا صفحه ۵ تا انتها صفحه ۱۰ بر اساس شماره بندی های خود مقاله ترجمه گردد 

نیازی به ترجمه نوشته های داخل عکس ها نیست اما زیر نویس عکس ها ترجمه شود

لینک مقاله مذکور:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/144361/Do_Duc.pdf?sequence=1&isAllowed=y

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1183 میانگین امتیاز
  • 690
   ترجمه
  • 1976
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 885
   تخصص ترجمه در ک..
  در 1 روز
 • 1350 میانگین امتیاز
  • 1400
   ترجمه
  • 2570
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 80
   تخصص ترجمه در ک..
  در 1 روز
 • 2856 میانگین امتیاز
  • 3022
   ترجمه
  • 2690
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 2245 میانگین امتیاز
  • 2335
   ترجمه
  • 2155
   ترجمه انگلیسی ب..