پروژه ویرایش عکس لباس زنانه (مجلسی) شامل چه جزئیاتی است:

ادیت تصاویر مدلینگ جهت استفاده در بروشور
تعداد 110 عدد تصویر خام با رتوش و ادیت نهایی و گرافیکی از لحاظ اصلاح نور و قاب بندی
زمان 3 روز

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز