پروژه طراحی گلدان شامل چه جزئیاتی است:

اجرای تصاویر ارسالی از طرف ما با نرم افزار ادوبی ایلاستریتر ( حداکثر 10 طرح)

نمونه در ضمیمه طرح ارسال شده است.


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 20345 میانگین امتیاز
  • 19120
   ادوبی ایلاستریت..
  • 21570
   ادوبی فوتوشاپ
  در 7 روز
 • 16605 میانگین امتیاز
  • 2700
   3DS Max
  • 22567
   ادوبی ایلاستریت..
  • 24548
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 2915 میانگین امتیاز
  • 1044
   ادوبی ایلاستریت..
  • 4786
   ادوبی فوتوشاپ
  در 7 روز
 • 2117 میانگین امتیاز
  • 1010
   ادوبی ایلاستریت..
  • 3224
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز