پروژه ارتباط بین نرم افزار جاوا و استریسک شامل چه جزئیاتی است:

 ارتباط نرم افزار crm جاوا به مرکز تلفن استریسک نظیر الستیکس یا ایزابل به منظور:

ارسال تمام اطلاعات تماس از ویپ sdk به نرم افزار شامل تماس ورودی و خروجی و وضعیت آنها

وضعیت داخلی ها در هر لحظه (درحال زنگ - در حال مکالمه - مشغول و..)

وضعیت صف تماس 

وضعیت ترانکها


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Asterisk PBX
  • 0
   Javascript
  • 0
   PHP
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز
 • 2500 میانگین امتیاز
  • 2500
   Javascript
  • 2500
   PHP
  • 2500
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز
 • 50 میانگین امتیاز
  • 0
   Javascript
  • 150
   PHP
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 7 روز
 • 12 میانگین امتیاز
  • 0
   Asterisk PBX
  • 0
   Javascript
  • 50
   PHP
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 20 روز