پروژه طراحی لیبل شامل چه جزئیاتی است:

نیازمند به طراح خوش ذوق و سلیقه برای طراحی: لیبل
لیبل ها را برای روی بسته بندی ها استفاده خواهیم کرد.
بصورتی که از بسته ها آویزان خواهند شد.
طراحی ها در سایز های کوچک (۷ در ۱۵ سانتی متر) خواهد بود.
طراحی ساده و مفهومی برای بسته بندی های میوه.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2990 میانگین امتیاز
  • 2990
   طراحی گرافیک
  در 3 روز
 • 1233 میانگین امتیاز
  • 1233
   طراحی گرافیک
  در 4 روز
 • 3132 میانگین امتیاز
  • 3132
   طراحی گرافیک
  در 2 روز
 • 1050 میانگین امتیاز
  • 1050
   طراحی گرافیک
  در 5 روز