پروژه طراحی لیبل شامل چه جزئیاتی است:

نیازمند به طراح خوش ذوق و سلیقه برای طراحی: لیبل
لیبل ها را برای روی بسته بندی ها استفاده خواهیم کرد.
بصورتی که از بسته ها آویزان خواهند شد.
طراحی ها در سایز های کوچک (۷ در ۱۵ سانتی متر) خواهد بود.
طراحی ساده و مفهومی برای بسته بندی های میوه.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2540 میانگین امتیاز
  • 2540
   طراحی گرافیک
  در 3 روز
 • 1233 میانگین امتیاز
  • 1233
   طراحی گرافیک
  در 4 روز
 • 2332 میانگین امتیاز
  • 2332
   طراحی گرافیک
  در 2 روز
 • 250 میانگین امتیاز
  • 250
   طراحی گرافیک
  در 5 روز