پروژه ترجمه 3 مقاله تخصصی رشته برق و قدرت شامل چه جزئیاتی است:

 • ترجمه 3 مقاله تخصصی در رشته برق و قدرت به همراه ترجمه متن زیر نمودارهاو جداول
 • در 3 فایل مجزا و مجموعاً 17 صفحه میباشد
 • هزینه ترجمه هر صفحه 5000 تومان میباشد که در صورت تحویل زودتر از موعد امکان افزایش خواهد داشت
 • ترجمه منابع نیازی نیست
 • مهلت ترجمه تا پایان روز شنبه 1397/11/13 میباشد

مقاله اول

Photovoltaic Supplied Grid-Connected Modular Multilevel Converter with Active Power Injection and  Reactive Power Compensation Capability

مقاله دوم

The Potential of Distribution Grid as an Alternative Source for Reactive Power Control in Transmission  Grid

مقاله سوم

Experimental and Simulation Study on Current Shock towards PT Caused by Switch Type Arc  Extinguishing

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5869 میانگین امتیاز
  • 5759
   ترجمه
  • 5979
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 3581 میانگین امتیاز
  • 3581
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 861 میانگین امتیاز
  • 801
   ترجمه
  • 922
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 567 میانگین امتیاز
  • 1034
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 100
   تخصص ترجمه در ب..
  در 3 روز