پروژه گویندگی موشن گرافیک شامل چه جزئیاتی است:

گویندگی موشن گرافیک کمتر از 1 دقیقه(متن در پیوست ارسال شده)

خانم یا آقا بودن فرقی ندارد

کل مبلغ پس از تایید نهایی آزاد میشود


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2830 میانگین امتیاز
  • 2830
   گویندگی
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز
 • 2061 میانگین امتیاز
  • 2061
   گویندگی
  در 2 روز
 • 2860 میانگین امتیاز
  • 2860
   گویندگی
  در 1 روز