پروژه گویندگی موشن گرافیک شامل چه جزئیاتی است:

گویندگی موشن گرافیک کمتر از 1 دقیقه(متن در پیوست ارسال شده)

خانم یا آقا بودن فرقی ندارد

کل مبلغ پس از تایید نهایی آزاد میشود


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2100 میانگین امتیاز
  • 2100
   گویندگی
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   گویندگی
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   گویندگی
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز