پروژه ترجمه زیرنویس مستند شامل چه جزئیاتی است:

پروژه جهت زیرنویس کردن تعدادی مستند و فیلم کوتاه

امکانات ویژه

تمام وقت

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 34635 میانگین امتیاز
  • 34994
   ترجمه
  • 34276
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 180 روز
 • 4040 میانگین امتیاز
  • 3595
   ترجمه
  • 4486
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 3 روز
 • 429 میانگین امتیاز
  • 100
   ترجمه
  • 758
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز