پروژه تحریر دفتر کل یک شرکت شامل چه جزئیاتی است:

تحریر دفتر کل یک شرکت.

ریز همه حساب‌ها را در اکسل داریم.

به هیچ وجه کار مالی و حسابداری نیاز نیست، فقط دفتر کل باید تحریر شود.

دفتر روزنامه تحریر شده است.

خوش خط بودن و دقت در نگارش مهم است.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 7 روز