پروژه ایجاد کمپین تبلیغاتی شامل چه جزئیاتی است:

برای یک مسابقه اینترنتی نیازمند به ایجاد کمپین تبلیغاتی هستیم

مسابقه فوق یک مسابقه در حوزه گردشگری است که پرسشها به صورت چهار گزینه ای برای کاربران مطرح و امتیاز کاربران بر اساس تعداد پاسخهای صحیح در نظر گرفته میشود

شاخص ارزیابی رشد این پروژه افراد شرکت کننده در این مسابقه خواهند بود . بنابر این مجری علاوه بر قیمت گذاری میبایست اعلام نماید که با توجه به بودجه پیشنهادی چه بازه ای از تعداد کاربران مسابقه را گارانتی مینماید . 


پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3002 میانگین امتیاز
  • 1050
   برنامه ریزی تبل..
  • 4955
   بازاریابی اینتر..
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تبلیغات
  • 0
   بازاریابی اینتر..
  در 30 روز
 • 2270 میانگین امتیاز
  • 1080
   تبلیغات
  • 3460
   بازاریابی اینتر..
  در 20 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   بازاریابی اینتر..
  در 20 روز