پروژه طراحی و توضیح با همکاری متقابل یک پروژه ی حساب کامپیوتری شامل چه جزئیاتی است:

با سلام 


پروژه ما، همکاری و هم فکری برای طراحی و شبیه سازی یک مدار جمع کننده سریع و همچنین سنتز های مربوطه از جمله سنتز منطق مداره طراحی شده و هم چنین سنتز محاسبه تاخیر و پاور و مساحت مدار می باشد. 

پروژه در محیطهای لینوکس centOS  و fedora و ubuntu طراحی خواهد شد. 

مجری محترم باید علاوه بر زبان های طراحی و شبیه سازی مدار مذکور باید در مهارت های تعیین شده نیز حرفه ای باشد...

مدت زمان انجام پروژه فقط یک روز می باشد.


با تشکر


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3018 میانگین امتیاز
  • 424
   C Programming
  • 424
   C++ Programming
  • 1424
   Linux
  • 11994
   PHP
  • 824
   JSON
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   C++ Programming
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   C++ Programming
  در 1 روز