پروژه رفع اشکال جزیی در سایت با زبان برنامه نویسی Asp شامل چه جزئیاتی است:

بخشی از یک سایت برنامه نویسی شده به زبان asp.net دچار اختلال شده و نیاز به رفع اشکال دارد.

و پیغام خطای زیر صادر میشود:


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6998 میانگین امتیاز
  • 8277
   ASP.Net
  • 5720
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 6000 میانگین امتیاز
  • 5315
   ASP.Net
  • 6686
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 425 میانگین امتیاز
  • 750
   ASP.Net
  • 100
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 3107 میانگین امتیاز
  • 600
   ASP.Net
  • 5615
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز