پروژه ربات تلگرام ارایه آرشیو لینک و جستجو متصل به وردپرس شامل چه جزئیاتی است:

پروژه یا با Pyton باشه یا PHP. تمیز از یک دیتابیس MySQL سایت وردپرس Search هوشمند کنه و لینک مستقیم و توضيحات نمایش بده.


پارامتر های ورودی قراره از عبارت های سرچ شده کاربران توی رباط از یک دیتابیس MySQL وردپرس توی Column های زیر جستجو بشه:

Title,Content,Category,Tags و چند Taxonomy دیگر.


پارامتر هایی که قراره از سایت وردپرس استخراج بشه و توسط رباط به کاربران نمایش داده بشه:

Post Name,Post description, URL و چند Column مرتبط دیگر از همان Table.


منطق جستجو باید خاص و قابل بهینه سازی در آینده باشه. قابلیت اتصال به Hidden Index خارجی هم داشته باشه.

5 روز زمان برای پروژه اختصاص داده شده چونکه اولویت با پروژه های مشابه آماده هست.


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6218 میانگین امتیاز
  • 2494
   MySQL
  • 8354
   PHP
  • 6940
   برنامه نویسی تح..
  • 7087
   Telegram APIs
  در 5 روز
 • 3307 میانگین امتیاز
  • 695
   MySQL
  • 5850
   PHP
  • 6686
   برنامه نویسی تح..
  • 0
   Telegram APIs
  در 3 روز
 • 4638 میانگین امتیاز
  • 4485
   MySQL
  • 6599
   PHP
  • 6369
   برنامه نویسی تح..
  • 1100
   Telegram APIs
  در 3 روز
 • 1520 میانگین امتیاز
  • 1720
   PHP
  • 1320
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز