پروژه ترجمه متن شيمي شامل چه جزئیاتی است:

با سلام 

یه متن 16000 کلمه ای که در رابطه با شیمی میباشد.  زمان مورد نظر 5 روز 

فریلنسرهای محترم قیمت پیشنهادی و زمان پیشنهادیشون را بفرمایند.


فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 13220 میانگین امتیاز
  • 11690
   ترجمه
  • 14751
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 2835 میانگین امتیاز
  • 2150
   ترجمه
  • 3520
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 3638 میانگین امتیاز
  • 9164
   ترجمه
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ش..
  • 124
   تخصص ترجمه در م..
  در 5 روز
 • 2981 میانگین امتیاز
  • 3302
   ترجمه
  • 8622
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ش..
  • 0
   تخصص ترجمه در م..
  در 5 روز