پروژه ترجمه متن شيمي شامل چه جزئیاتی است:

با سلام 

یه متن 16000 کلمه ای که در رابطه با شیمی میباشد.  زمان مورد نظر 5 روز 

فریلنسرهای محترم قیمت پیشنهادی و زمان پیشنهادیشون را بفرمایند.


فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3121 میانگین امتیاز
  • 3441
   ترجمه
  • 2801
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 3638 میانگین امتیاز
  • 9164
   ترجمه
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ش..
  • 124
   تخصص ترجمه در م..
  در 5 روز
 • 5869 میانگین امتیاز
  • 5759
   ترجمه
  • 5979
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 2435 میانگین امتیاز
  • 1850
   ترجمه
  • 3020
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز