پروژه طراحی بنر تبلیغاتی برای یک کمپین شامل چه جزئیاتی است:

سلام؛

عکسی داریم که نشان دهنده دلیوری میوه است. میخواهیم این کار را برای چند دسته دیگر تکرار کنیم به این صورت که با خلاقیت و سلیقه خود عکسی از این دسته ها انتخاب کنید که بتوان کلاه کاسکت را بروی آن قرار داد. میبایست این طرح را در 5 دسته دیگر ایجاد کنید.

-مرغ

-غذا

-نان

-لوازم بهداشتی

-سوپر مارکت

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2745 میانگین امتیاز
  • 1120
   طراحی تبلیغات
  • 4370
   طراحی گرافیک
  در 3 روز
 • 1712 میانگین امتیاز
  • 450
   طراحی تبلیغات
  • 2975
   طراحی گرافیک
  در 3 روز
 • 2795 میانگین امتیاز
  • 3100
   طراحی تبلیغات
  • 2490
   طراحی گرافیک
  در 3 روز
 • 2315 میانگین امتیاز
  • 3130
   طراحی تبلیغات
  • 1500
   طراحی گرافیک