پروژه طراحی بنر تبلیغاتی برای یک کمپین شامل چه جزئیاتی است:

سلام؛

عکسی داریم که نشان دهنده دلیوری میوه است. میخواهیم این کار را برای چند دسته دیگر تکرار کنیم به این صورت که با خلاقیت و سلیقه خود عکسی از این دسته ها انتخاب کنید که بتوان کلاه کاسکت را بروی آن قرار داد. میبایست این طرح را در 5 دسته دیگر ایجاد کنید.

-مرغ

-غذا

-نان

-لوازم بهداشتی

-سوپر مارکت

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1295 میانگین امتیاز
  • 800
   طراحی تبلیغات
  • 1790
   طراحی گرافیک
  در 3 روز
 • 2105 میانگین امتیاز
  • 2105
   طراحی گرافیک
  در 3 روز
 • 2595 میانگین امتیاز
  • 2900
   طراحی تبلیغات
  • 2290
   طراحی گرافیک
  در 3 روز
 • 1755 میانگین امتیاز
  • 2280
   طراحی تبلیغات
  • 1230
   طراحی گرافیک