پروژه یک صفحه درخواست شامل چه جزئیاتی است:سلام

یک صفحه وبسایت درخواست که کاربر متن را تایپ و مطالب برای ادمین ایمیل میگردد . 

نوشته های این صفحه قابل تغییر از ادمین است 

جای یک  لوگو  و یک  نوشته  در بالای صفحه موجود است . که از ادمین قابل تغییر و ادیت است . 

هاست  و دامین  موجود است و  بالا آوردن سایت و تحویل آن مورد تقاضا ست . 


انجام کار  در  3  روز   مورد تقاضاست . 


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 11745 میانگین امتیاز
  • 7790
   MySQL
  • 18720
   PHP
  • 4550
   CSS
  • 15920
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 3474 میانگین امتیاز
  • 695
   MySQL
  • 5850
   PHP
  • 666
   CSS
  • 6686
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 3823 میانگین امتیاز
  • 2430
   MySQL
  • 4061
   PHP
  • 936
   CSS
  • 7865
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 5320 میانگین امتیاز
  • 780
   MySQL
  • 10010
   PHP
  • 840
   CSS
  • 9650
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز