پروژه ایجاد چند وب سایت و مدیریت آنها با ورد پرس با قالب های آماده شامل چه جزئیاتی است:

1.یک وب سایت شخصی دارم که میبایست قالب مناسب وورد پرس روی آن نصب شود و مطالب و عکسها بارگذاری شوند و مدیریت شود.

2. یک وب سایت مربوط به دفترم دارم که آمادست و میخوام مدیریتش رو واگذار کنم. 

3. میخوام یک وب سایت وورد پرس (دارای قابلیتهای مناسب) یه چیزی شبیه به دیوار رو ایجاد کنم و مدیرتش رو واگذار کنم.

4. مدیریت پیج اینستا و شبکه های اجتماعی

ممنون میشم قیمت هر عنوان جداگانه اعلام بشه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 8443 میانگین امتیاز
  • 15683
   وردپرس
  • 1204
   طراحی وب سایت
  در 10 روز
 • 670 میانگین امتیاز
  • 1340
   وردپرس
  • 0
   طراحی وب سایت
 • 577 میانگین امتیاز
  • 1155
   وردپرس
  • 0
   طراحی وب سایت
  در 30 روز
 • 3600 میانگین امتیاز
  • 3600
   وردپرس
  در 6 روز