پروژه فراخوان صفحه وب شامل چه جزئیاتی است:

در ابتدا رمز عبور برنامه را از کاربر می پرسد. در صورت درخواست کاربر برای ورود به برنامه رمز تعيين شود.

برای اولين بار پس از مشخص کردن رمز عبور خود برنامه صفحه تنظيمات باز می شود. در صفحه تنظيمات (آدرس IP داخلی؛آدرس IP خارجی؛ PORT شبکه خارجی؛ شماره سريال؛ نام کاربری؛ رمز عبور) دريافت شده و ذخيره می شود. آدرس IP و PORT خارجی اجباری نيست. رمز عبور هم عددی می باشد.

برای راحتی متغيرها در مثال ها INTIP به معنای IP داخلی، EXTIP به معنای IP خارجی، SITE به معنای سايت سرويس دهنده نوشته شده اند.

با هر بار اجرای برنامه ابتدا ارتباط تست می شود. که مشخص می کند که کدام ارتباط برقرار است

فايل test ابتدا با آی پی شبکه داخلی باز ميشه و بايد متن OK داخلش نوشته شده باشه

http://INTIP/mobile/v1/test/?u=USER&p=PASS

اگر ارتباط برقرار نشد؛ در صورت وجود IP خارجی آدرس test به صورت زير چک خواهد شد:

http://EXTIP/mobile/v1/test/?u=USER&p=PASS

در صورت موفق نبودن مراحل بالا اين آدرس چک می شود:

http://SITE/v1/test/?u=admin&p=PASS&ds=SERIAL

اگر هيچ کدام از صفحات باز نشد يعنی ارتباط قطعه و به کاربر پيام داده ميشه.
اگر متن داخل فايل به جای OK چيز ديگری بود اين شرايط وجود داره:

AUTHERROR يعنی نام کاربری و کلمه عبور اشتباهه
SERIALERROR يعنی شماره سريال وجود نداره
هنگام نمايش پيام خطا دو گزينه تماس با پشتيبانی و تغيير نمايش داده می شود که کاربر يا تنظيمات را تغيير دهد يا با شماره تلفن شرکت (مثال 02112345678 باشد) تماس گرفته شود.

در صورتی که OK بوديم وارد محيط برنامه ميشيم:

محيط برنامه شامل يک نوار کناری با شش تب خواهد بود که هر تب يک آيکون هم داشته باشد. کاربر از طريق نوار به تنظيمات داخلی مرحله اول برای تغيير IP و نام کاربری و کلمه عبور و ... دسترسی داشته باشد.

تب اول: بسته به اينکه به کدام شبکه وصل هستيم يکی از اين URL ها فراخوانی می شوند:

http://INTIP/mobile/v1/TAB1/?u=USER&p=PASS

http://EXTIP/mobile/v1/TAB1/?u=USER&p=PASS

http://SITE/v1/TAB1/?u=admin&p=PASS&ds=SERIAL


تب های ديگر مثل همين تب اول هستند، تنها با اين تفاوت که بجای TAB1 شماره تب تغيير خواهد کرد.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 275 میانگین امتیاز
  • 0
   Android
  • 550
   برنامه نویسی مو..
  در 7 روز
 • 4871 میانگین امتیاز
  • 5085
   Android
  • 4565
   Mobile Phone
  • 4965
   برنامه نویسی مو..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Android
  در 5 روز