پروژه ویرایش و جمع بندی تعدادی مقاله برای سایت شامل چه جزئیاتی است:

نیازمندی شخصی با مشخصات زیر هستیم :

 • آشنا با گیاهان آپارتمانی 
 • آشنا به اصول و مفاهیم سئو 
 • مسلط به زبان انگلیسی 
 • دارای سابقه ترجمه متون انگلیسی و آشنا به اصول نگارش مقاله 
 • تسلط به نگارش و ویراست زبان فارسی 
 • جمع بندی مطالب ترجمه شده و ویرایش آن ها با یک زبان نوشتاری واحد و یک دست
لطفا کسانی که تجربه کافی و تسلط کامل دارند فقط پیام بدهند.


با تشکر

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 585 میانگین امتیاز
  • 1118
   مقاله نویسی
  • 0
   وبلاگ
  • 0
   ویرایش متن
  • 1222
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 291 میانگین امتیاز
  • 200
   مقاله نویسی
  • 0
   وبلاگ
  • 0
   ویرایش متن
  • 1255
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   نویسنده
  در 2 روز
 • 508 میانگین امتیاز
  • 766
   ویرایش متن
  • 250
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 750 میانگین امتیاز
  • 750
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 14 روز