پروژه شبیه سازی به زبان C++ شامل چه جزئیاتی است:

این پروژه یک برنامه شبیه سازی بسیار ساده است که می بایست به زبان برنامه نویسی C++نوشته شود. کل پروژه به دوقسمت جدا شده است تا برای برنامه نویس راحت تر گردد که بخش اول داده های دریافتی از کاربر و ثوابت و غیره است و نتایج این بخش به قسمت دوم که محاسبات است وارد میشود . 

کل برنامه از یکسری ورودی شروع شده که با چند شرط If و یک حلقه زمانی که با While تعریف میشود پیش میرود و خروجی هایی که  ایجاد مینماید.

 لطفا فایل پیوست با دقت خوانده شود تا با کار آشنا شوید و در تمامی زمان ۲۴ ساعته در خدمت شما هستم.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 240 میانگین امتیاز
  • 240
   C++ Programming
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   C++ Programming
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   C++ Programming
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   C++ Programming
  در 10 روز