پروژه ویراستاری و صفحه آرایی یک کتاب کوچک شامل چه جزئیاتی است:

سلام. من یک کتاب 100 صفحه ای در مورد معماری نوشته ام که نیاز به ویرایش و صفحه آرایی دارد تا با شیوایی بهتری مخاطب آن را بخواند.تعداد کلمات کتاب 30 هزار کلمه است و با زبان خیلی ساده آن را نوشته ام. ممنون میشوم کسی که در کار ویراستاری و صفحه آرایی تخصص داشته باشد این کار را برای من انجام دهد.اگر کار را به خوبی انجام دهد میتوانم کار طراحی جلد را نیز به آن بدهم و بابت آن هم هزینه اس را پرداخت کنم. زمان انجام برنامه هم خیلی برای من مهم است. میخواهم حداکثر در 2 هفته انجام شود چون متن خیلی ساده نوشته شده و اصلا تخصصی نوشته نشده است.فصل اول کتاب آپلود شده است. 


پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1310 میانگین امتیاز
  • 1310
   ویرایش متن
  در 7 روز
 • 466 میانگین امتیاز
  • 500
   نوشتن کتاب
  • 900
   ویرایش متن
  • 0
   نویسنده
  در 20 روز
 • 505 میانگین امتیاز
  • 550
   نوشتن کتاب
  • 966
   ویرایش متن
  • 0
   تخصص ترجمه در م..
  در 14 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 14 روز