پروژه سیستم ویدیو کنفرانس شامل چه جزئیاتی است:

١ سرویس در شبکه داخلی و به منظور ارتباط یکسری کامپیوتر در یک شبکه محلی استفاده می شود.

٢ اتصال کاربران باید مستلزم محدودیت بر اساس مک و تعداد باشد ، بعنوان مثال 30 کاربره

٣ امکان ضبط اطلاعات کنفرانس (صدا و تصویر یا صدا ) بر روی سرور

۴ فقط منشی جلسه امکان آپلود فایل را خواهد داشت

و.....

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 200 میانگین امتیاز
  • 250
   PHP
  • 150
   برنامه نویسی تح..
  در 60 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 0
   PHP
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 45 روز
 • 240 میانگین امتیاز
  • 240
   برنامه نویسی تح..
  در 45 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 0
   PHP
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 50 روز