پروژه جای گذاری عکس در عکس شامل چه جزئیاتی است:

تعدادی تصویر (حدود 400 عکس) موجود است که در هر تصویری که آدم باشد. می خواهم به جای چشم هایش یک تصویر دیگر جایگزین شود. نمونه ارسال می شود. نیاز به دقت و جزییات خاصی ندارد چون حالت اغراق شده است. تنها کاری که باید انچام شود ابتدا سیاه و سفید کردن تصاویر و سپس ترنسفورم و جای گذاری تصویر دیگر و سیو آن است. ولی سرعت عمل مهم است چون زمان زیادی ندارم.

نمونه تصویر الصاق شده است. 

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 8520 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش عکس
  • 17040
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 2212 میانگین امتیاز
  • 1201
   ویرایش عکس
  • 3224
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 1800 میانگین امتیاز
  • 1800
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 1345 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش عکس
  • 2690
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز