پروژه ماژول وردپرسی با پنج API شامل چه جزئیاتی است:

نیاز به ساخت یک ماژول وردپرسی هستیم که چهار api را فراخوانی کند و بر روی سایت یک دکمه شناور را نمایش دهد.

در این ماژول یک دکمه شناور در صفخات سایت نمایش میگیرد و با فشردن این دکمه یک سری api فراخوانی میشوند.

زمان پروژه و انجام شدن در زمان مشخص بسیار مهم هست. 

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 14413 میانگین امتیاز
  • 15010
   HTML
  • 19402
   PHP
  • 16695
   وردپرس
  • 6547
   CSS
  در 1 روز
 • 8088 میانگین امتیاز
  • 6815
   HTML
  • 10575
   PHP
  • 10465
   وردپرس
  • 4500
   CSS
  در 10 روز
 • 5406 میانگین امتیاز
  • 6282
   HTML
  • 11375
   PHP
  • 1300
   وردپرس
  • 2670
   CSS
  در 1 روز
 • 2615 میانگین امتیاز
  • 3731
   PHP
  • 1500
   وردپرس
  در 2 روز