پروژه مقاله با موضوع زیبایی شناسی بصری در رشته شهرسازی شامل چه جزئیاتی است:

سلام

من می خواهم مقاله ای که خود تدوین کرده ام و برگرفته از رساله دکتری ام هست، از فارسی به انگلیسی ترجمه شود. این ترجمه بابت ارسال مقاله به یک مجله علمی پژوهشی داخلی، جهت چاپ در آن مجله، قرار است انجام شود. 

ممنون

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6348 میانگین امتیاز
  • 8373
   ترجمه
  • 4324
   ترجمه فارسی به..
  در 5 روز
 • 1067 میانگین امتیاز
  • 1242
   ترجمه
  • 892
   ترجمه فارسی به..
  در 10 روز
 • 900 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 1800
   ترجمه فارسی به..
  در 6 روز
 • 328 میانگین امتیاز
  • 328
   ترجمه
  در 3 روز