پروژه مقاله با موضوع زیبایی شناسی بصری در رشته شهرسازی شامل چه جزئیاتی است:

سلام

من می خواهم مقاله ای که خود تدوین کرده ام و برگرفته از رساله دکتری ام هست، از فارسی به انگلیسی ترجمه شود. این ترجمه بابت ارسال مقاله به یک مجله علمی پژوهشی داخلی، جهت چاپ در آن مجله، قرار است انجام شود. 

ممنون

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6835 میانگین امتیاز
  • 8860
   ترجمه
  • 4811
   ترجمه فارسی به..
  در 5 روز
 • 2897 میانگین امتیاز
  • 4082
   ترجمه
  • 1712
   ترجمه فارسی به..
  در 10 روز
 • 900 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 1800
   ترجمه فارسی به..
  در 6 روز
 • 1255 میانگین امتیاز
  • 2510
   ترجمه
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 10 روز