پروژه مقاله با موضوع زیبایی شناسی بصری در رشته شهرسازی شامل چه جزئیاتی است:

سلام

من می خواهم مقاله ای که خود تدوین کرده ام و برگرفته از رساله دکتری ام هست، از فارسی به انگلیسی ترجمه شود. این ترجمه بابت ارسال مقاله به یک مجله علمی پژوهشی داخلی، جهت چاپ در آن مجله، قرار است انجام شود. 

ممنون

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7139 میانگین امتیاز
  • 9164
   ترجمه
  • 5115
   ترجمه فارسی به..
  در 5 روز
 • 900 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 1800
   ترجمه فارسی به..
  در 6 روز
 • 2427 میانگین امتیاز
  • 4855
   ترجمه
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 10 روز
 • 2897 میانگین امتیاز
  • 4082
   ترجمه
  • 1712
   ترجمه فارسی به..
  در 10 روز