پروژه مدیریت مکتب خانه های قشم شامل چه جزئیاتی است:

ساخت نرم افزار جهت مدیریت مکتب خانه های قشم.
والدین بتوانند وضعیت قرآن آموزان خود را رصد کنند و اینکه معلمین هم بتوانند گزارشات روزانه خود را از طریق موبایل ارسال کنند و بازرس هم بتواند اطلاعات بازرسی را از طریق موبایل وارد کنند.
مدیریت بتواند ا ز طریق کامپیوتو گزارش گیری کند

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6155 میانگین امتیاز
  • 5780
   Android
  • 6530
   برنامه نویسی مو..
  در 45 روز
 • 3120 میانگین امتیاز
  • 3120
   Android
  • 3120
   برنامه نویسی مو..
  در 50 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Android
  • 0
   برنامه نویسی مو..
  در 45 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   برنامه نویسی مو..
  در 30 روز