پروژه اپلیکیشن رستوران شامل چه جزئیاتی است:

این اپلیکیشن برای یک رستوران است.

مشتری ها با مراجعه به اپلیکشن غذای مورد نظر را سفارش میدهند و غذای سفارش داده شده به مدیر رستوران از طریق سرور ارسال می شود.مدیر پس از دریافت سفارش غذا را تولید و برای مشتری می فرستد.ما بیشتر اپلیکیشن را آماده کرده ایم و نیاز به یک برنامه نویس php داریم تا سرور را آماده کند.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3814 میانگین امتیاز
  • 10892
   PHP
  • 0
   Android
  • 550
   برنامه نویسی مو..
  در 20 روز
 • 5116 میانگین امتیاز
  • 5850
   PHP
  • 5085
   Android
  • 4565
   Mobile Phone
  • 4965
   برنامه نویسی مو..
  در 7 روز
 • 3985 میانگین امتیاز
  • 8440
   PHP
  • 2500
   Android
  • 2500
   Mobile Phone
  • 2500
   برنامه نویسی مو..
  در 7 روز
 • 1773 میانگین امتیاز
  • 0
   PHP
  • 2660
   Android
  • 2660
   برنامه نویسی مو..
  در 10 روز