پروژه تهیه یک نمونه کد وب سرویس rest شامل چه جزئیاتی است:

یک وب سرویس restful هست که ورودی و خروجی آن json هست.

در نظر داریم یک نمونه دلفنی 7 و 10 برای httppost و ارسال json ها به سرور و دریافتjson ها ارائه شود.

هدف این نمونه کد، تسهیل کار برنامه نویسی است که از نمونه کد جهت توسعه کد خود استفاده می کند.

مستندات و لینک در پیام خصوصی ارائه می شود.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 652 میانگین امتیاز
    • 652
      Delphi
    در 1 روز