پروژه طراحی وب سایت جدید برای شرکت شامل چه جزئیاتی است:

ما یک شرکت طراح و اجرا کننده غرفه های نمایشگاهی و دکوراسیون داخلی هستیم 

برای بهبود کار و جذب مخاطب بیشتر احتیاج به طراحی سایت جدید داریم

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5765 میانگین امتیاز
  • 9200
   PHP
  • 6175
   CSS
  • 1922
   برنامه نویسی تح..
  در 20 روز
 • 6600 میانگین امتیاز
  • 6000
   PHP
  • 7500
   CSS
  • 6300
   برنامه نویسی تح..
  در 20 روز
 • 15548 میانگین امتیاز
  • 13215
   PHP
  • 15215
   CSS
  • 18215
   برنامه نویسی تح..
  در 15 روز
 • 11745 میانگین امتیاز
  • 7790
   MySQL
  • 18720
   PHP
  • 4550
   CSS
  • 15920
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز