پروژه طراحی وب سایت جدید برای شرکت شامل چه جزئیاتی است:

ما یک شرکت طراح و اجرا کننده غرفه های نمایشگاهی و دکوراسیون داخلی هستیم 

برای بهبود کار و جذب مخاطب بیشتر احتیاج به طراحی سایت جدید داریم

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 42209 میانگین امتیاز
  • 34140
   PHP
  • 48925
   CSS
  • 43562
   برنامه نویسی تح..
  در 20 روز
 • 13133 میانگین امتیاز
  • 12200
   PHP
  • 13700
   CSS
  • 13500
   برنامه نویسی تح..
  در 20 روز
 • 24615 میانگین امتیاز
  • 24565
   PHP
  • 19715
   CSS
  • 29565
   برنامه نویسی تح..
  در 15 روز
 • 10390 میانگین امتیاز
  • 6479
   MySQL
  • 12785
   PHP
  • 11940
   CSS
  • 10359
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز