پروژه طراحی بروشور شامل چه جزئیاتی است:

ما یک شرکت طراحی داخلی و غرفه سازی هستیم که احتیاج به چند بروشور تبلیغاتی برای جذب مشتریان بیشتر داریم .

بروشور الکترونیکی مد نظر هست که قابلیت تغییر عکس های به روز شده را داشته باشد


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2105 میانگین امتیاز
  • 2105
   طراحی گرافیک
  در 1 روز
 • 1220 میانگین امتیاز
  • 650
   طراحی بروشور
  • 1790
   طراحی گرافیک
  در 3 روز
 • 1220 میانگین امتیاز
  • 150
   طراحی بروشور
  • 2290
   طراحی گرافیک
  در 3 روز
 • 1050 میانگین امتیاز
  • 870
   طراحی بروشور
  • 1230
   طراحی گرافیک
  در 10 روز