پروژه ترجمه زیرنویس فیلم از انگلیسی به فارسی در موضوع اقتصاد شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه زیرنویس فیلم از انگلیسی به فارسی

موضوع دوره ای آموزشی اقتصادی

زیرنویس انگلیسی موجود است

مدت زمان کل کلیپ ها حدود 10 ساعت است و بصورت کلیپ های بین 5 تا 15 دقیقه هستند

محتوا برای کسانی که با مضامین اقتصادی آشنا هستند پیچیده نیست ولیکن لازم است مترجم به متون اقتصادی آشنا باشد

کیفیت کار مهم است و لازم است ترجمه گویا و مفهوم باشد

لازم است پیشنهاد دهندگان فایل نمونه پیوست را ترجمه نمایند و به عنوان نمونه کار ارسال نمایند

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1907 میانگین امتیاز
  • 1907
   ترجمه
  • 1907
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1205 میانگین امتیاز
  • 1123
   ترجمه
  • 1288
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 20 روز
 • 1006 میانگین امتیاز
  • 1006
   ترجمه
  • 1006
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 550 میانگین امتیاز
  • 550
   ترجمه
  • 550
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز