پروژه ترجمه وبلاگهای پزشکی شامل چه جزئیاتی است:

جهت ترجمه تخصصی و روان بلاگهای پزشکی نیازمند تعدادی مترجم متبحر و متخصص هستیم.

1. از آنجایی که متون ارسالی برای مترجم، مقالات علمی نیستند پس به اندازه متون تخصصی پزشکی سخت نیستند اما با اینحال مسلما اصطلاحات تخصصی سلامت هم در آنها وجود دارد که نیاز به ترجمه صحیح دارند.

2. روان نویسی ترجمه تحویلی حائز اهمیت است. چرا که قرار است این ترجمه ها در وبسایتهای سلامت قرار داده شده و مخاطب آن عامه مردم هستند.

3. این یک پروژه بلندمدت چندساله است و تا جایی که مترجم زمان داشته باشد، پروژه مرحله به مرحله ادامه پیدا خواهد کرد و فایلهای بعدی را برای مترجم ارسال میکنیم. لذا قیمت پیشنهادی را با توجه به همکاری طولانی مدت ارائه کنید.

5. هزینه و زمان رو برای این سفارش ارسال کنید.

6. همراه با پیشنهاد قیمت، برای مقایسه فریلنسرهای محترم، دو پاراگراف زیر را بعنوان نمونه ترجمه انجام داده و ارسال کنید.

Burning knee pain

Because the knee one of the most actively used joints in the human body, pain in this joint isn’t an uncommon complaint. Although knee pain can take many forms, burning pain in the knee can be an indicator of a variety of problems.

You can have a burning sensation that seems to encompass the full knee, but often it’s felt in a specific area — most commonly behind the knee and in front of the knee (kneecap). For some, the burning sensation is focused along the sides of the knee.
امکانات ویژه

متمایز
برجسته

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1380 میانگین امتیاز
  • 504
   وبلاگ
  • 1886
   ترجمه
  • 1751
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 3018 میانگین امتیاز
  • 2983
   ترجمه
  • 3053
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1893 میانگین امتیاز
  • 1820
   ترجمه
  • 1966
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز
 • 1907 میانگین امتیاز
  • 1907
   ترجمه
  • 1907
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز