پروژه تبدیل لوگو به واقعیت افزوده شامل چه جزئیاتی است:

ما یک لوگو داریم که میخواهیم به صورت متحرک(واقعیت مجازی) در بیاد لوگو شکل جارویس در ایرومن می باشد. چرخش و واقعیت مجازی به شکل جارویس باشد.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5985 میانگین امتیاز
  • 11370
   انیمیشن
  • 600
   طراحی مفهومی
  در 7 روز
 • 7490 میانگین امتیاز
  • 7490
   انیمیشن
  در 1 روز
 • 2590 میانگین امتیاز
  • 2590
   کورل‌دراو
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   انیمیشن
  در 1 روز